VITAJTE NA STRÁNKACH NEUROCHIRURGICKÉHO ODDELENIA
 
           
Mesto Žilina.
Panoráma žilinskej kotliny z Lietavského hradu (16.storočie) .
   
Slovensky English

Súčasný stav neurochirurgického odd. FNsP v Žiline:

  • Už od svojho vzniku v r.1992 neurochirurgické oddelenie disponuje 30 lôžkami (z toho JIS-6).
  • Komplexnú neurointenzívnu starostlivosť zabezpečuje kolektív 6 lekárov a 19 sestier pod vedením prim. MUDr. Ivana Mačugu a vrchnej sestry Kamily Guothovej.
  • Nepretržite dostupné kompletné portfólio akútnych aj plánovaných neurochirurgických operácií

Neurotraumatológia: kraniocerebrálne poranenia
poranenia periférnych nervov

Neurovaskulárna chirurgia: rôzne typy cievnych mozgových príhod

Neuroonkológia: nádory mozgu, miechy, lebky a chrbtice

Spondylochirurgia: degeneratívne ochorenia chrbtice krčných aj driekových segmentov s poruchou zodpovedajúcich nervových štruktúr - hlavné zastúpenie majú poškodenia medzistavcových platničiek

 

       
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
   


     


     


     
Registračný formulár      


webmaster: Žaloudek Libor